റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ : തലശ്ശേരി ദം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി

വ്രതശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനം വരവായി. ഈദ് ദിനങ്ങളിൽ മനസ്സും വയറും നിറയ്ക്കാൻ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി പോലെ മറ്റൊന്നിനുമാവില്ല. ഇന്നത്തെ ലക്കം റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ മീഡിയ വിങ്സ് ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസിപ്പി തലശ്ശേരി ദം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി.

 

spot_img

Related Articles

Latest news